Marek Stopczyński

radca prawny, wykładowca akademicki

Uważa, że każdy w Polsce zasługuje na dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej, nawet, a może tym bardziej te osoby, które nie dysponują dużymi środkami. Dlatego, w 2022 r. postanowił otworzyć „low-costowe” (nisko kosztowe) biuro porad prawnych. Obecnie przyjmuje klientów w biurze w Płońsku, przy ul. Rzemieślniczej 21.

E

PRAWO CYWILNE

W zakresie: 1) dochodzenia odszkodowań w trybie
windykacji przedsądowej i sądowej; 2) dochodzenie roszczeń z tytułu
wypadków komunikacyjnych; 3) zniesienia współwłasności; 4)
ustanowienia służebności: 5) spraw o eksmisje; 6) prawa umów; 7) upadłość
konsumencka;
E

PRAWO SPADKOWE

W zakresie: 1) stwierdzenia nabycia spadku z ustawy i z
testamentu; 2) działu spadku; 3) stwierdzenia nieważności testamentu;
4) powołania do spadku;
E

PRAWO RODZINNE

W zakresie: 1) spraw o rozwód i separację; 2) podziału
majątku wspólnego; 3) alimentów; 4) kontaktów z dziećmi; 5) ustalenia
ojcostwa: 6) opieki naprzemiennej i porozumienia wychowawczego;
E

PRAWO PRACY

W zakresie: 1) ustalenia istnienia stosunku pracy; 2)
odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę; 3) sprostowania
świadectwa pracy; 4) zakazu konkurencji; 5) mobbingu;

E

PRAWO KARNE

W zakresie: 1) funkcji obrończych w postępowaniu przygotowawczym
i sądowym; 2) pełnomocnika w prywatnym akcie oskarżenia;
3) reprezentacji pełnomocnika subsydiarnego;
E

PRAWO ADMINISTRACYJNE

W zakresie: 1) postępowań administracyjnych przed
organami samorządu terytorialnego; 2) postępowań odwoławczych przed
Samorządowym Kolegium Odwoławczym;