O kancelarii

Kancelaria prowadzi pełną obsługę osób fizycznych i prawnych, a w zakresie wykraczającym poza możliwości czasowe radcy prawnego Marka Stopczyńskiego oferuje współpracę z zaprzyjaźnionymi radcami prawnymi i adwokatami, jak również zastępstwo procesowe, obsługę spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, wsparcie przy szeroko rozumianej procedurze administracyjnej.

Sukcesy

Radca prawny Marek Stopczyński prowadził z powodzeniem sprawy o odszkodowania dla klienta o wartości przedmiotu sporu sięgającej 500.000 złotych, reprezentował także z powodzeniem klientów w sprawach przed Sądem Najwyższym.
© Pomysłodawcą low–costowych biur prawnych jest Jerzy Mosoń, dziennikarz i doradca biznesowy, ekspert think tanku Forum Inicjatyw Bezpieczeństwo – Rozwój – Technologia oraz Szef Departamentu Relacji Międzynarodowych Instytutu Biznesu.